Obvestilo o podprtih brskalnikih: Zaključili smo z nadgradnjami in rekonfiguracijo sistemov, tako da je sedaj podprt tudi protokol TLS 1.2. Posledično ni več potrebno izvajati sprememb v nastavitvah šifrirnih protokolov brskalnikov. Podprti brskalniki za delo v BC Net so brskalniki Chrome, Internet Explorer in Firefox. Še vedno pa ostaja nepodprt brskalnik Edge, ki je del sistema Windows 10.

Obvestilo: Objavljamo spremembo višine obrestnih mer za vpogledna sredstva na TRR pravnih oseb in podjetnikov (od 20.12.2015 dalje) ter Cenika za opravljanje storitev plačilnega prometa za pravne osebe in podjetnike (od 01.01.2016 dalje).

Sporočilo za javnost: Porast vdorov v informacijski sistem uporabnikov spletnega bančništva
Obvestilo: Varnostno obvestilo uporabnikom internetnih storitev - več informacij ...

Obvestilo: Probanka d.d. je 5.10.2015 izključena iz plačilnih sistemov SEPA, zato lahko banke plačilne transakcije kjer je prejemnica Probanka banka d.d. usmerjamo le v plačilni sistem za velika oz. nujna plačila (TARGET2). Višina nadomestil za plačilne transakcije posredovane v TARGET2 so višje kot za plačilni sistem SEPA in se zaračunavajo v višini, ki veljajo za velika in/ali nujna plačila v skladu s trenutno veljavno Tarifo nadomestil Banke Celje d.d.


AKTUALNA OBVESTILA