Računi

PREDSTAVITEV

Transakcijski račun vam omogoča izvajanje plačilnih transakcij (gotovinskih in negotovinskih) v domačem in mednarodnem plačilnem prometu. Plačilne naloge lahko oddajate preko elektronskega bančništva, v enotah poslovne mreže banke ali preko telefonske banke.

Z otvoritvijo transakcijskega računa v banki zagotavljamo sodobno, zanesljivo in enostavno opravljanje domačega in čezmejnega plačilnega prometa ter plačilnega prometa s tretjimi državami.

Nudimo Vam več vrst transakcijskih računov:

 • Temeljni oz. splošen transakcijski račun
 • Nerezidentni transakcijski račun
 • Namenski transakcijski račun (fiduciarni, račun rezervnega sklada,..)

PREDNOSTI

Z uporabo elektronskega bančništva  BC Net lahko vsak trenutek preverite stanje računa, pripravite naloge za tekoči dan ali za vnaprej, pregledate izpiske.

Informacije o poslovanju preko TRR lahko prejmete tudi po elektronski pošti ali na mobilni telefon.

Pri večjih pozitivnih stanjih na računu se lahko dogovorite za bolje obrestovana sredstva v okviru transakcijskega računa – depoziti čez noč za domačo valuto

POGOJI

Transakcijski račun lahko odpre vsaka pravna oseba, podjetnik, zasebnik ali neprofitni izvajalec storitev s sedežem v Republiki Sloveniji in tuja pravna oseba. Transakcijski račun rezervnega sklada lahko odpre podjetje z registrirano dejavnostjo upravljanja ali skupnost lastnikov kot pravna oseba. Imetnik transakcijskega računa ima lahko pri banki odprtih več transakcijskih računov.

Sredstva na transakcijskem računu obrestujemo po obrestnih merah objavljenih v Sklepu o obrestnih merah.

Transakcijski računi za samostojne podjetnike, zasebnike in neformalne skupine se odpirajo v enotah poslovne mreže banke. 

NAROČILA POTRDIL

Naročilo o poslovanju lahko posredujete po pošti ali faksu. V okviru elektronskega bančništva lahko naročite tudi potrdilo plačila.

REKLAMACIJE

Reklamacije posredujete v matični poslovalnici banke

Za družbo v ustanavljanju:

 • Pri notarju overjena pogodba o ustanovitvi družbe, kadar je ustanovitelj en sam, ni potrebno, da je akt o ustanovitvi v obliki notarskega zapisa ampak je možna registracija tudi preko e-točke.
 • Ustanovitelj/njegov pooblaščenec nakaže sredstva na depozitni račun družbe v banki.
 • V postopku registracije se ob odprtju računa predloži dokumentacija, ki je navedena pod naslednjo točko.

Za pravne osebe:

 • Vloga za odprtje in vodenje transakcijskega računa.
 • Izpis iz sodnega registra,ki ne sme biti starejši od treh mesecev.
 • Obvestilo AJPES-a o dejavnosti, davčni in matični številki.
 • Pridobitev osebnih podatkov pooblaščencev z vpogledom v veljavni uradni dokument.

Za podjetnike/zasebnike:

 • Vloga za odprtje in vodenje transakcijskega računa.
 • Izpis iz Poslovnega registra Slovenije (PRS), ki ne sme biti starejši od treh mesecev.
 • Pridobitev osebnih podatkov pooblaščencev z vpogledom v veljavni uradni dokument.
 • Zasebnik (odvetnik, zdravnik, športnik,..) odločbo o vpisu v register odvetniške ali zdravniške zbornice, odločbo zasebnega športnika,...

Za neformalne skupine:

 • Vloga za odprtje in vodenje transakcijskega računa.
 • Akt ali dogovor o ustanovitvi s seznamom članov skupine.
 • Pooblastila za razpolaganje s sredstvi na računu.
 • Pridobitev osebnih podatkov pooblaščencev z vpogledom v veljavni uradni dokument.

Za tuje pravne osebe:

 • Vloga za odprtje transakcijskega računa
 • Overjen izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev
 • Veljavni osebni dokument
 • Davčna številka (za tuje pravne osebe iz EU)

Podjetje, registrirano za dejavnost upravljanja, ki predloži:

 • Vlogo za odprtje transakcijskega računa.
 • Fotokopijo pogodbe o opravljanju upravniških storitev.
 • Osebne podatke pooblaščencev, ki se preverijo z vpogledom v veljavni uradni dokument.  

Skupnost lastnikov, registriranih kot pravna oseba, ki predloži:

 • Vlogo za odprtje transakcijskega računa.
 • Izpis iz sodnega registra,ki ne sme biti starejši od treh mesecev.
 • Osebne podatke pooblaščencev, ki se preverijo z vpogledom v veljavni uradni dokument

Neformalna skupina največ dveh etažnih lastnikov predloži:

 • Vlogo za odprtje transakcijskega računa.
 • Dogovor o ustanovitvi neformalne skupine.
 • Osebne podatke pooblaščencev, ki se preverijo z vpogledom v veljavni uradni dokument.

Transakcijski računi se odpirajo v poslovni mreži banke.

V Banki Celje se posvetimo vsaki stranki. V kolikor imate dodatna vprašanja vas prosimo, da izpolnite spodnji obrazec. Naši bančni delavci vas bodo v najkrajšem možnem času kontaktirali.

Zahvaljujemo se vam za oddano povpraševanje! Naši finančni strokovnjaki vas bodo kontaktirali v roku 24 ur oz. prvi delovni dan po izpolnitvi obrazca.

Zapri