Računi

PREDSTAVITEV

Transakcijski račun vam omogoča izvajanje plačilnih transakcij (gotovinskih in negotovinskih) v domačem in mednarodnem plačilnem prometu. Plačilne naloge lahko oddajate preko elektronskega bančništva, v enotah poslovne mreže banke ali preko telefonske banke.

Nudimo Vam več vrst transakcijskih računov:

 • Temeljni oz. splošen transakcijski račun
 • Nerezidentni transakcijski račun
 • Namenski transakcijski račun (fiduciarni, račun rezervnega sklada,..)

PREDNOSTI

Z uporabo elektronskega bančništva Banke Celje lahko vsak trenutek preverite stanje računa, pripravite naloge za tekoči dan ali za vnaprej, pregledate izpiske.

Informacije o poslovanju preko TRR lahko prejmete tudi po elektronski pošti ali na mobilni telefon.

Pri večjih pozitivnih stanjih na računu se lahko dogovorite za bolje obrestovana sredstva v okviru transakcijskega računa – depoziti čez noč za domačo valuto 

POGOJI

Transakcijski račun lahko odpre vsaka pravna oseba, podjetnik, zasebnik ali neprofitni izvajalec storitev s sedežem v Republiki Sloveniji in tuja pravna oseba. Transakcijski račun rezervnega sklada lahko odpre podjetje z registrirano dejavnostjo upravljanja ali skupnost lastnikov kot pravna oseba. Imetnik transakcijskega računa ima lahko pri Banki Celje odprtih več transakcijskih računov.

Sredstva na transakcijskem računu obrestujemo po obrestnih merah objavljenih v Sklepu o obrestnih merah Banke Celje.

Transakcijski računi za podjetja, tuje pravne osebe in računi rezervnega sklada se odpirajo v Službi plačilnega prometa, Ljubljanska 1a, Celje in Glavni podružnici Ljubljana, Trdinova 4, Ljubljana.

Transakcijski računi za samostojne podjetnike, zasebnike in neformalne skupine se odpirajo v enotah poslovne mreže Banke Celje. 

NAROČILA POTRDIL

Naročilo o poslovanju lahko posredujete po pošti, faksu ali preko elektronskega bančništva. V okviru elektronskega bančništva lahko naročite tudi potrdilo plačila.

REKLAMACIJE

Pravne osebe posredujejo pisno reklamacijo v Sektor plačilnega prometa Banke Celje d.d.

Podjetniki, zasebniki in neformalne skupine posredujejo reklamacijo v svoji enoti poslovne mreže Banke Celje d.d.

Za družbo v ustanavljanju:

 • Pri notarju overjena pogodba o ustanovitvi družbe, kadar je ustanovitelj en sam, ni potrebno, da je akt o ustanovitvi v obliki notarskega zapisa ampak je možna registracija tudi preko e-točke.
 • Ustanovitelj/njegov pooblaščenec nakaže sredstva na depozitni račun družbe v Banki Celje d.d. (SI56 0100 0000 0600 028 sklic 00 29201-000 z namenom:ustanovni kapital za ……družbo).
 • V postopku registracije se ob odprtju računa predloži dokumentacija, ki je navedena pod naslednjo točko. 

Za pravne osebe:

 • Vloga za odprtje in vodenje transakcijskega računa.
 • Izpis iz sodnega registra,ki ne sme biti starejši od treh mesecev.
 • Obvestilo AJPES-a o dejavnosti, davčni in matični številki.
 • Pridobitev osebnih podatkov pooblaščencev z vpogledom v veljavni uradni dokument. 

Za podjetnike/zasebnike:

 • Vloga za odprtje in vodenje transakcijskega računa.
 • Izpis iz Poslovnega registra Slovenije (PRS), ki ne sme biti starejši od treh mesecev.
 • Pridobitev osebnih podatkov pooblaščencev z vpogledom v veljavni uradni dokument.
 • Zasebnik (odvetnik, zdravnik, športnik,..) odločbo o vpisu v register odvetniške ali zdravniške zbornice, odločbo zasebnega športnika,... 

Za neformalne skupine:

 • Vloga za odprtje in vodenje transakcijskega računa.
 • Akt ali dogovor o ustanovitvi s seznamom članov skupine.
 • Pooblastila za razpolaganje s sredstvi na računu.
 • Pridobitev osebnih podatkov pooblaščencev z vpogledom v veljavni uradni dokument.

Za tuje pravne osebe:

 • Vloga za odprtje transakcijskega računa
 • Overjen izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev
 • Veljavni osebni dokument
 • Davčna številka (za tuje pravne osebe iz EU) 

Podjetje, registrirano za dejavnost upravljanja, ki predloži:

 • Vlogo za odprtje transakcijskega računa.
 • Fotokopijo pogodbe o opravljanju upravniških storitev.
 • Osebne podatke pooblaščencev, ki se preverijo z vpogledom v veljavni uradni dokument.  

Skupnost lastnikov, registriranih kot pravna oseba, ki predloži:

 • Vlogo za odprtje transakcijskega računa.
 • Izpis iz sodnega registra,ki ne sme biti starejši od treh mesecev.
 • Osebne podatke pooblaščencev, ki se preverijo z vpogledom v veljavni uradni dokument

Neformalna skupina največ dveh etažnih lastnikov predloži:

 • Vlogo za odprtje transakcijskega računa.
 • Dogovor o ustanovitvi neformalne skupine.
 • Osebne podatke pooblaščencev, ki se preverijo z vpogledom v veljavni uradni dokument.

Transakcijski računi za podjetja, tuje pravne osebe in računi rezervnega sklada se odpirajo v službi plačilnega prometa, Ljubljanska 1a, Celje in Glavni podružnici Ljubljana, Trdinova 4, Ljubljana.

Transakcijski računi za podjetnike, zasebnike in neformalne skupine se odpirajo v poslovni mreži Banke Celje

IBAN

IBAN (International Bank Account Number) je enotni standard za zapis transakcijskega računa in je predpisan v okviru držav članic EU. IBAN poleg banke in stranke identificira tudi državo in vsebuje kontrole pravilnosti celotne številke računa. Vsak imetnik transakcijskega računa dobi IBAN pri svoji banki. V Sloveniji je IBAN sestavljen iz 19 znakov.

BIC ali SWIFT koda

BIC (Bank Identifier Code) ali SWIFT koda je bančna identifikacijska koda, je univerzalna metoda identifikacije finančnih institucij in služi olajšanju avtomatizacije procesiranja telekomunikacijsko izmenjanih sporočil bančnih in finančnih institucij. Imajo jo vse banke, vključene v medbančno komunikacijsko omrežje S.W.I.F.T. BIC koda je sestavljena iz 8 ali 11 znakov.

Priporočamo, da zapis računa v IBAN strukturi in podatek o BIC kodi banke dosledno uporabljate pri vseh komunikacijah s tujimi partnerji. Od pravilne uporabe zapisa je namreč odvisna hitrost in pravilnost izvršitve plačila ter višina stroškov izvršitve plačila.
 

BIC koda Banke Celje: SBCESI2X

V Banki Celje se posvetimo vsaki stranki. V kolikor imate dodatna vprašanja vas prosimo, da izpolnite spodnji obrazec. Naši bančni delavci vas bodo v najkrajšem možnem času kontaktirali.

Zahvaljujemo se vam za oddano povpraševanje! Naši finančni strokovnjaki vas bodo kontaktirali v roku 24 ur oz. prvi delovni dan po izpolnitvi obrazca.

Zapri