V Banki Celje d.d. vam nudimo enostavne in hitre plačilne storitve namenjene pravnim osebam in zasebnikom. Plačilne storitve predstavljajo plačilne transakcije, ki so usmerjene v sodobne evropske in svetovne plačilne sisteme in se razlikujejo glede na državo in banko prejemnika ter valuto plačila: