• Varno, hitro, sodobno in enostavno opravljanje plačilnih transakcij. Preglednost finančnega poslovanja na vašem poslovnem računu. Neodvisnost od delovnega časa banke. Nižja nadomestila pri elektronskem poslovanju. Več »
  • Obveščamo vas, da bomo pri izračunu zneska zajamčene vloge z dnem pripojitve Banke Celje k Abanki (predvidoma 5. 10. 2015) upoštevali skupno stanje vseh vlog pri obeh bankah. Več »
  • Od 1. 1. 2015 dalje morajo vsi proračunski uporabniki obvezno prejemati račune v elektronski obliki.

    Svoje poslovanje si lahko posodobite tudi na področju izdajanja in prejemanja računov. Račune lahko izdajate in prejemate v e-obliki, preko elektronskega bančništva BC Net. Več »