Nahajate se na spletnem portalu Banke Celje, d.d. (www.banka-celje.si).

Banke Celje d.d. si prizadeva za točnost in ažurnost podatkov, ki se nahajajo na portalu ter si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni, doda ali odstrani vsebino teh spletnih strani, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Objavljene informacije in podatki so informativne narave, zato je potrebno, da se pred sprejetjem odločitev posvetujte z našimi bančnimi delavci. Banka Celje d.d. ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne nepopolne oz. netočne podatke in informacije objavljene na spletni strani. Banke Celje d.d., prav tako ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih prek hipertekstovnih povezav, ki niso last Banke Celje d.d.

Z avtorskimi pravicami je zaščitena vsa vsebina, podatki, informacije, slike, produkti, ki so na voljo na spletnem portalu. Obvezujete se, da boste podatke pridobljene na spletni strani uporabljali izključno za svojo osebno in nekomercialno uporabo. Vsako nepooblaščeno spreminjanje, kopiranje, prenašanje, prikazovanje, prodajanje, uporabljanje za komercialne ali javne namene brez predhodne odobritve s strani Banke Celje d.d. je prepovedano.

Za dodatne informacije povezane z namenom uporabe podatkov s tega naslova pošljite na naslov:

Banka Celje, d.d.
Vodnikova 2
3000 Celje
e-pošta: info@banka-celje.si