Nahajate se na spletnem portalu www.banka-celje.si.

Banke si prizadeva za točnost in ažurnost podatkov, ki se nahajajo na portalu ter si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni, doda ali odstrani vsebino teh spletnih strani, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Objavljene informacije in podatki so informativne narave, zato je potrebno, da se pred sprejetjem odločitev posvetujte z našimi bančnimi delavci. Banka ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne nepopolne oz. netočne podatke in informacije objavljene na spletni strani. Banke prav tako ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih prek hipertekstovnih povezav, ki niso last banke.

Z avtorskimi pravicami je zaščitena vsa vsebina, podatki, informacije, slike, produkti, ki so na voljo na spletnem portalu. Obvezujete se, da boste podatke pridobljene na spletni strani uporabljali izključno za svojo osebno in nekomercialno uporabo. Vsako nepooblaščeno spreminjanje, kopiranje, prenašanje, prikazovanje, prodajanje, uporabljanje za komercialne ali javne namene brez predhodne odobritve s strani banke je prepovedano.

Za dodatne informacije povezane z namenom uporabe podatkov s tega naslova pošljite na naslov:

Abanka d.d.
Slovenska cesta 58
1517 Ljubljana
e-pošta: info@abanka.si