Poslovni prostori Banke Celje

Vabimo vas k ogledu ponudbe poslovnih prostorov Banke Celje. Za dodatna pojasnila so vam na voljo v družbi Posest ali v Službi splošnih poslov Banke Celje:

Davor Zavasnik, direktor družbe Posest , telefon št. 03 428 2550
Barbara Černec, Služba splošnih poslov, telefon št. 03 422 1220.


Poslovni prostori Braslovče 25, Braslovče

V pritličju poslovno stanovanjskega objekta Braslovče 25, Braslovče, Banka Celje prodaja oz. daje v najem poslovne prostore v izmeri 116,20 m2.

V nadstropju se nahajajo stanovanjski prostori, ki so v lasti dveh lastnikov (občine Braslovče in individualnih lastnikov). Objekt je starejša stavba, zgrajena pred letom 1930. Poslovni del, ki ga je zasedala banka je bil v celoti obnovljen leta 2005. Poslovni prostor sestavljajo likvidatura, trezor, sanitarije, mini kuhinja, prostor za čistila, vetrolov in prostor z bankomatom.

Braslovče