Druge pomembne obrestne mere:

ZAKONSKA ZAMUDNA OBRESTNA MERA je določena z ZPOMZO-1A in je definirana kot vodilna obrestna mera (operacije glavnega refinanciranja ECB), povečana za 8 odstotnih točk in velja za šestmesečno obdobje, ki se začne s 1. januarjem oziroma 1. julijem. Trenutno veljavna zakonska zamudna obrestna mera, ki velja v obdobju med 1.7.2016 in 31.12.2016, znaša 8,00 %.

NAJVIŠJA SKUPNA OBRESTNA MERA – ODERUŠKA
znaša največ 50% več kot zakonska zamudna obrestna mera (377. člen Obligacijskega zakonika).


TEMELJNA OBRESTNA MERA
kot stopnja valorizacije je izračunana kot aritmetično povprečje mesečnih stopenj rasti cen življenjskih potrebščin v preteklih dvanajstih mesecih.

EURIBOR 3M (K,365) je referenčna obrestna mera, ki se uporablja za posle s SITIBOR, sklenjene pred 01.01.2007.

 

Za leto 2016 so navedene obrestne mere v višini:

Mesec               Zakonska zamudna OM (letna) Največja skupna OM (letna) TOM (mesečna)        TOM (letna)         Euribor 3M (letna)      
januar 8,05 % 12,075 % 0,0 % 0,00 % -0,13 %
februar 8,05 % 12,075 % 0,0 % 0,00 % -0,16 %
marec 8,05 % 12,075 % -0,1 % -1,17 % -0,21 %
april 8,05 % 12,075 % -0,1 % -1,21 % -0,25 %
maj 8,05 % 12,075 % -0,1 % -1,17 % -0,26 %
junij 8,05 % 12,075 % -0,1 % -1,21 % -0,27 %
julij 8,00 % 12,00 % 0,0 % 0,00 % -0,29 %
avgust 8,00 % 12,00 % 0,0 % 0,00 % -0,30 %
september 8,00 % 12,00 % 0,0 % 0,00 % -0,30 %
oktober 8,00 % 12,00 % 0,0 % 0,00 % -0,31 %
november 8,00 % 12,00 % 0,1 % 1,23 % -0,32 %

 

 

Za leto 2015 so veljale naslednje obrestne mere:

Mesec               Zakonska zamudna OM (letna) Največja skupna OM (letna) TOM (mesečna)        TOM (letna)         Euribor 3M (letna)      
januar 8,05 % 12,075 % 0,0 % 0,00 % 0,08 %
februar 8,05 % 12,075 % 0,0 % 0,00 % 0,05 %
marec 8,05 % 12,075 % 0,0 % 0,00 % 0,04 %
april 8,05 % 12,075 % 0,0 % 0,00 % 0,02 %
maj 8,05 % 12,075 % -0,1 % -1,17 % -0,005 %
junij 8,05 % 12,075 % 0,0 % 0,00 % -0,013 %
julij 8,05 % 12,075 % -0,1 % -1,17 % -0,016 %
avgust 8,05 % 12,075 % 0,0 % 0,00 % -0,022 %
september 8,05 % 12,075 % 0,0 % 0,00 % -0,033 %
oktober 8,05 % 12,075 % -0,1 % -1,17 % -0,042 %
november 8,05 % 12,075 % -0,1 % -1,21 % -0,068 %
december 8,05 % 12,075 % -0,1 % -1,17 % -0,120 %

 

  Arhiv pomembnih obrestnih mer za leti 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 in 2014.