Druge pomembne obrestne mere:

ZAKONSKA ZAMUDNA OBRESTNA MERA je določena z ZPOMZO-1A in je definirana kot vodilna obrestna mera (operacije glavnega refinanciranja ECB), povečana za 8 odstotnih točk in velja za šestmesečno obdobje, ki se začne s 1. januarjem oziroma 1. julijem. Trenutno veljavna zakonska zamudna obrestna mera, ki velja v obdobju med 1.1.2015 in 30.06.2015, znaša 8,05 %.

NAJVIŠJA SKUPNA OBRESTNA MERA – ODERUŠKA
znaša največ 50% več kot zakonska zamudna obrestna mera (377. člen Obligacijskega zakonika).


TEMELJNA OBRESTNA MERA
kot stopnja valorizacije je izračunana kot aritmetično povprečje mesečnih stopenj rasti cen življenjskih potrebščin v preteklih dvanajstih mesecih.

EURIBOR 3M (K,365) je referenčna obrestna mera, ki se uporablja za posle s SITIBOR, sklenjene pred 01.01.2007.

 

Za leto 2015 so navedene obrestne mere v višini:

Mesec               Zakonska zamudna OM (letna) Največja skupna OM (letna) TOM (mesečna)        TOM (letna)         Euribor 3M (letna)      
januar 8,05 % 12,075 % 0,0 % 0,00 % 0,08 %
februar 8,05 % 12,075 % 0,0 % 0,00 % 0,05 %
marec 8,05 % 12,075 % 0,0 % 0,00 % 0,04 %

 

 

Za leto 2014 so veljale naslednje obrestne mere:

Mesec               Zakonska zamudna OM (letna) Največja skupna OM (letna) TOM (mesečna)        TOM (letna)         Euribor 3M (letna)      
januar 8,25 % 12,375 % 0,1 % 1,18 % 0,30 %
februar 8,25 % 12,375 % 0,1 % 1,31 % 0,30 %
marec 8,25 % 12,375 % 0,0 % 0,00 % 0,29 %
april 8,25 % 12,375 % 0,1 % 1,22 % 0,32 %
maj 8,25 % 12,375 % 0,0 % 0,00 % 0,35 %
junij 8,25 % 12,375 % 0,1 % 1,22 % 0,32 %
julij 8,15 % 12,225 % 0,1 % 1,18 % 0,21 %
avgust 8,15 % 12,225 % 0,0 % 0,00 % 0,21 %
september 8,15 % 12,225 % 0,0 % 0,00 % 0,17 %
oktober 8,15 % 12,225 % 0,0 % 0,00 % 0,08 %
november 8,15 % 12,225 % 0,0 % 0,00 % 0,09 %
december 8,15 % 12,225 % 0,0 % 0,00 % 0,08 %

 

 

Za leto 2013 so veljale naslednje obrestne mere:

Mesec               Zakonska zamudna OM (letna) Največja skupna OM (letna) TOM (mesečna)        TOM (letna)         Euribor 3M (letna)      
januar 8,75 % 13,125 % 0,2 % 2,38 % 0,19 %
februar 8,75 % 13,125 % 0,2 % 2,64 % 0,23 %
marec 8,75 % 13,125 % 0,2 % 2,38 % 0,21 %
april 8,75 % 13,125 % 0,2 % 2,46 % 0,22 %
maj 8,75 % 13,125 % 0,1 % 1,18 % 0,21 %
junij 8,75 % 13,125 % 0,1 % 1,22 % 0,20 %
julij 8,50 % 12,75 % 0,2 % 2,38 % 0,23 %
avgust 8,50 % 12,75 % 0,2 % 2,38 % 0,23 %
september 8,50 % 12,75 % 0,2 % 2,46 % 0,23 %
oktober 8,50 % 12,75 % 0,1 % 1,18 % 0,22 %
november 8,50 % 12,75 % 0,1 % 1,22 % 0,23 %
december 8,50 % 12,75 % 0,1 % 1,18 % 0,23 %

 Arhiv pomembnih obrestnih mer za leti 2009, 2010, 2011 in 2012.