Transakcijski račun je večvalutni račun, kar pomeni, da imetnik razpolaga z enim računom ne glede na to, ali posluje v domači ali tuji valuti. Z odprtjem transakcijskega računa je poslovanje učinkovitejše, preprostejše in preglednejše.
račun Komu je namenjen prilivi stroški vodenja limit klik
Najstniški račun najstniki do 15 let občasni brez stroškov - ne
Študentski račun dijaki in študenti
do 27 let
redni ali
občasni
brez stroškov od 100 €
do 250 €
da
Standardni račun prejemniki občasnih prilivov redni ali
občasni
1,35 € / mesec - da
Temeljni račun redno zaposleni in
zasebniki
redni 2,15 € / mesec 150 € da
Zlati račun stranke z višjo boniteto redni 3,28 € / mesec 1.300 € da
Seniorski račun upokojenci redni 1,65 € / mesec 150€ da
Račun nerezidenta nerezidenti redni ali
občasni
2,20 € / mesec - ne