Sredstva v domači in tuji valuti, ki jih v nekem obdobju ne potrebujete, oplemenitite z vezavo. Izberite možnost iz naše ponudbe in varno naložite svoj denar.
depozit obdobje minimalni znesek valuta
Depozit v domači valuti - do 72 mesecev z nominalno nespremenljivo obrestno mero
- od 13 do 72 mesecev z nominalno nespremenljivo obrestno mero z mesečnim izplačilom obresti
- od 13 do 360 mesecev s spremenljivo referenčno obrestno mero
250 € oziroma 4.000 € za depozite z mesečnim izplačilom obresti EUR
Depozit v tuji valuti - od 31 dni do 72 mesecev v valutah AUD, CAD, GBP, USD
- dolgoročni depoziti v CHF in SEK od 13 do 72 mesecev
400 AUD, 350 CAD, 2.000 SEK,
400 CHF, 150 GBP, 200 USD
AUD, CAD, SEK,
CHF, GBP, USD