• Temeljni paket je nadgradnja temeljnega (osebnega) računa, ki komitentom Banke Celje olajša bančno poslovanje in tudi zniža nekatere stroške storitev.
    Vabimo vas, da si temeljni paket izberete tudi vi. Več »
  • Banka Celje, d.d., ima skladno z določili in pogoji prospekta (Povzetek prospekta: tč. 2 – peti odstavek, 2. Poglavje: tč. 2.3, peti in šesti odstavek, 4. Poglavje: tč. 4.5) možnost neizplačila obresti po obveznici BCE11, ISIN koda: SI 0022102782. Več »
  • Nadzorni svet Banke Celje d.d. se je dne 22. 7. 2014, sestal na svoji 25. redni seji in obravnaval poslovanje banke v prvem polletju. Banka je v tem obdobju ustvarila pozitiven finančni rezultat pred obdavčitvijo v višini 2,8 mio EUR. Podrobno polletno poročilo, bo banka objavila do konca meseca avgusta... Več »