• Ob odprtju osebnega računa Aračun in sklenitvi vsaj ene od ostalih storitev, v obdobju 1 meseca od odprtja računa, vas čakajo ugodnosti. Več »
  • Obveščamo vas, da bomo pri izračunu zneska zajamčene vloge z dnem pripojitve Banke Celje k Abanki (predvidoma 5. 10. 2015) upoštevali skupno stanje vseh vlog pri obeh bankah... Več »
  • Okrožno sodišče v Ljubljani je danes izdalo sklep o vpisu pripojitve Banke Celje d.d. k Abanki d.d. v sodni register. Z današnjim dnem Banka Celje d.d. preneha poslovati kot samostojna pravna oseba, vse njene obveznosti in pravice pa so prenesene na njeno pravno naslednico, Abanko d.d. Več »