• Temeljni paket je nadgradnja temeljnega (osebnega) računa, ki komitentom Banke Celje olajša bančno poslovanje in tudi zniža nekatere stroške storitev.
    Vabimo vas, da si temeljni paket izberete tudi vi. Več »
  • Uprava Banke Celje d.d., na podlagi 112. in 113. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, objavlja nerevidirano Polletno poročilo 2014 Banke Celje d.d. in Skupine Banke Celje. Več »
  • Sklic skupščine je skupaj z gradivom za skupščino (predlogi sklepov z obrazložitvijo), obrazci za prijavo ter ostalimi informacijami glede skupščine dostopen na povezavi. Več »