• Temeljni paket je nadgradnja temeljnega (osebnega) računa, ki komitentom Banke Celje olajša bančno poslovanje in tudi zniža nekatere stroške storitev.
    Vabimo vas, da si temeljni paket izberete tudi vi. Več »
  • Še ugodnejši krediti za prenove, ki izboljšajo energetsko učinkovitost stavbe. Odslej tudi z možnostjo delnega gotovinskega koriščenja. Več »
  • Nadzorni svet Banke Celje d.d., se je dne 20. 05. 2015, sestal na svoji 33. redni seji in se seznanil s poročilom uprave Banke Celje d.d. o nameravani pripojitvi k Abanki Vipa d.d., z vsemi do sedaj izvedenimi procesnimi aktivnostmi ter podal soglasje k predlagani Pogodbi o pripojitvi... Več »