• Temeljni paket je nadgradnja temeljnega (osebnega) računa, ki komitentom Banke Celje olajša bančno poslovanje in tudi zniža nekatere stroške storitev.
    Vabimo vas, da si temeljni paket izberete tudi vi. Več »
  • Skupščina Banke Celje d.d. je dne 11. 4. 2014, sprejela sklep o povečanju osnovnega kapitala. Sprejeti sklepi 30. Skupščine delničarjev Banke Celje so v nadaljevanju. Več »
  • Uprava Banke Celje d.d. objavlja nerevidirane letne računovodske izkaze za leto 2013 s pomembnejšimi pojasnili in povzetek poročila ocene vrednosti podrejenih vrednostnih papirjev izdajatelja Banke Celje d.d. na dan 31.12.2013. Celotna informacija je v nadaljevanju. Več »