• Temeljni paket je nadgradnja temeljnega (osebnega) računa, ki komitentom Banke Celje olajša bančno poslovanje in tudi zniža nekatere stroške storitev.
    Vabimo vas, da si temeljni paket izberete tudi vi. Več »
  • Razmišljate o naložbah z višjimi donosi? Do 15. aprila 2015 vam priznamo za 0,2 o.t. višjo obrestno mero na depozit z ročnostjo od 13 do 36 mesecev, če istočasno s sklenitvijo depozita investirate sredstva v podsklade družbe NLB Skladi. Višina investiranih sredstev v sklade ne more biti manjša od višine sklenjenega depozita. Več »
  • Dne 3. aprila 2015 (Veliki petek) evropski plačilni sistem TARGET2 ne bo posloval in banke in hranilnice v državah Evropske unije ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa. Zato posledično tega dne ne bodo operativni tudi domači klirinški plačilni sistemi... Več »