• Temeljni paket je nadgradnja temeljnega (osebnega) računa, ki komitentom Banke Celje olajša bančno poslovanje in tudi zniža nekatere stroške storitev.
    Vabimo vas, da si temeljni paket izberete tudi vi. Več »
  • Si želite nekaj novega? Razmišljate o naložbah z višjimi donosi? Banka Celje vam v času od 15. januarja do 15. aprila 2015 prizna za 0,2% višjo obrestno mero na depozit z ročnostjo od 13 do 36 mesecev, če istočasno s sklenitvijo depozita investirate sredstva v podsklade družbe NLB Skladi. Več »
  • Banka Celje d.d. je dne 18. 12. 2014, na osnovi sklepa Vlade Republike Slovenije o potrditvi izvedbe ukrepov namenjenih doseganju krepitve stabilnosti Banke Celje in sicer dokapitalizacijo, prenos tveganih postavk na Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB) in poroštvo Republike Slovenije za prevzete obveznosti, z DUTB podpisala Pogodbo o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti banke... Več »