• Temeljni paket je nadgradnja temeljnega (osebnega) računa, ki komitentom Banke Celje olajša bančno poslovanje in tudi zniža nekatere stroške storitev.
    Vabimo vas, da si temeljni paket izberete tudi vi. Več »
  • V državah evroobmočja bo 23. septembra 2014 prišel v obtok nov bankovec za 10 €. To je drugi bankovec iz serije Evropa, ki bo enako kot bankovec za 5 € imel več novih zaščitnih elementov. Več »
  • Banka Celje d.d. je dne 18. 12. 2014, na osnovi sklepa Vlade Republike Slovenije o potrditvi izvedbe ukrepov namenjenih doseganju krepitve stabilnosti Banke Celje in sicer dokapitalizacijo, prenos tveganih postavk na Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB) in poroštvo Republike Slovenije za prevzete obveznosti, z DUTB podpisala Pogodbo o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti banke... Več »