Novinarsko središče

Plačilni promet ob koncu leta 2016

15. december 2016

Zaradi prihajajočih praznikov vas obveščamo o rokih za predložitev in izvršitev plačilnih nalogov v predprazničnih dneh.


1.    Vse bančne poslovalnice bodo v soboto, 24. 12. 2016, in v soboto, 31. 12. 2016, zaprte.

2.    Plačilni promet med računi v državi bo potekal po običajnem urniku vse bančne delovne dni. Plačila se 25., 26. in 31. 12. 2016 ter 1. in 2. 1. 2017 ne bodo izvrševala.

3.    Prenosi med računi znotraj Abanke se bodo izvrševali tudi v nedelovnih dneh. Na izpisku prometa in stanja po transakcijskem računu bodo v letu 2016 evidentirana plačila, ki bodo izvršena dne 31. 12. 2016 do 23.30 (običajni urnik za interna plačila). Druga plačila bodo na izpiskih za leto 2017.

4.    Roki za predložitev in izvršitev plačilnih nalogov za čezmejna plačila in plačila v tretje države:


Dne 23. 12. 2016

Čezmejna plačila

Plačila v tretje države

nujni nalogi do 12. ure

 

valuta izvršitve 23. 12. 2016

valuta izvršitve 27. 12. 2016

redna plačila do 14. ure

 

valuta izvršitve 23. 12. 2016

valuta izvršitve 28. 12. 2016

 

 

 

Dne 30. 12. 2016

Čezmejna plačila

Plačila v tretje države

nujni nalogi do 12. ure

 

valuta izvršitve 30. 12. 2016

valuta izvršitve 3. 1. 2017

redna plačila do 14. ure

 

valuta izvršitve 30. 12. 2016 (za banke, ki sprejemajo SEPA SCT) ali 3. 1. 2017

valuta izvršitve 4. 1. 2017

 

Želimo vam prijetne praznike in srečno novo leto 2017.


Ljubljana, decembra 2016