• 20. november 2014

  Obvestilo o neizplačilu kupona obveznice BCE16

  Banka Celje, d.d., je dne 20. 11. 2014 prejela Odredbo Banke Slovenije o posebnih ukrepih nadzora, s katero odreja upravi banke, da do odločitve Evropske komisije o dopustni državni pomoči, banka zadrži izplačilo glavnice in obresti iz naslova podrejenih obveznosti banke... Več »
 • 20. november 2014

  28. redna seja Nadzornega sveta Banke Celje d.d.

  Nadzorni svet Banke Celje d.d. se je dne 20. 11. 2014 sestal na svoji 28. redni seji in se seznanil z aktivnostmi za dokapitalizacijo banke in z informacijo, da je zasebni investitor zaključil s skrbnim pregledom poslovanja banke ter ob tem izrazil interes za sodelovanje v kasnejših fazah konsolidacije slovenskega bančnega sistema... Več »
 • 20. november 2014

  Odredba Banke Slovenije o posebnih ukrepih nadzora

  Banka Celje d.d. je dne 20. 11. 2014 prejela Odredbo Banke Slovenije o posebnih ukrepih nadzora, s katero banki izdaja, z namenom preprečitve nadaljnjega zmanjšanja kapitala banke, posebni ukrep iz 1. točke prvega odstavka 249l. člena Zakona o bančništvu... Več »
 • 24. oktober 2014

  Delovanje plačilnih sistemov med prazniki

  Objavljamo urnik za opravljanje plačilnih storitev med prazniki od 31.10. - 03.11.2014 Več »
 • 16. oktober 2014

  Evropski komisiji posredovan program prestrukturiranja združene banke

  Banka Celje obvešča, da jo je Ministrstvo za finance obvestilo, da je 15. 10. 2014 na Evropsko komisijo posredovalo program prestrukturiranja združene Banke Celje in Abanke... Več »