• 31. avgust 2015

  Polletno poročilo 2015 Banke Celje d.d. in Skupine Banke Celje

  Uprava Banke Celje d.d., na podlagi 112. in 113. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, objavlja nerevidirano Polletno poročilo 2015 Banke Celje d.d. in Skupine Banke Celje. Več »
 • 14. avgust 2015

  2. redna seja Nadzornega sveta Banke Celje d.d.

  Nadzorni svet Banke Celje se je, dne 14. 8. 2015, sestal na svoji 2. redni seji in obravnaval poslovanje banke v prvem polletju. Banka je v prvih šestih mesecih leta 2015 ustvarila 7,9 milijona evrov dobička pred oblikovanjem oslabitev in rezervacij, po oblikovanju oslabitev in rezervacij pa je dobiček znašal 3,1 milijon evrov. Več »
 • 22. junij 2015

  Odločba o skladnosti koncentracije s pravili konkurence

  Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence je dne 18.6.2015 izdala Odločbo številka: 3061-8/2015-6, v kateri ugotavlja, da je koncentracija podjetij Abanka Vipa d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, in Banka Celje d.d., Vodnikova ulica 2, 3000 Celje, skladna s pravili konkurence... Več »
 • 18. junij 2015

  Delovanje plačilnih sistemov med prazniki

  Delovanje domačin in mednarodnih plačilnih sistemov med prazniki: Več »
 • 17. junij 2015

  Sporočilo za javnost

  Nadzorni svet Banke Celje se je, dne 17. 6. 2015, sestal na svoji 1. konstitutivni seji, v sestavi gospa Melita Malgaj, dr. Marko Simoneti in dr. Tomaž Subotič. Za predsednika nadzornega sveta so izvolili, dr. Marka Simonetija... Več »