• 19. december 2014

  Obvestilo o prenosu terjatev na DUTB

  Banka Celje d.d. je dne 18. 12. 2014, na osnovi sklepa Vlade Republike Slovenije o potrditvi izvedbe ukrepov namenjenih doseganju krepitve stabilnosti Banke Celje in sicer dokapitalizacijo, prenos tveganih postavk na Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB) in poroštvo Republike Slovenije za prevzete obveznosti, z DUTB podpisala Pogodbo o izvajanju ukrepov za krepitev stabilnosti banke... Več »
 • 17. december 2014

  29. redna seja Nadzornega sveta Banke Celje d.d.

  Nadzorni svet Banke Celje d.d., se je dne 17. 12. 2014, sestal na svoji 29. redni seji in se seznanil z odredbami Banke Slovenije. Na temelju teh odredb je Republika Slovenija dokapitalizirala banko v višini 190 mio EUR in tako postala edina lastnica banke... Več »
 • 17. december 2014

  Povečanje osnovnega kapitala banke in Odločba Banke Slovenije o prenehanju izrednih ukrepov

  Banka Celje, d.d., objavlja, da je na osnovi Odločbe Banke Slovenije o izrednih ukrepih, oznaka: PBH-24.20-024/13-023, z dne 16. 12. 2014 (»Odločba o izrednih ukrepih«), Republika Slovenija dne 16. 12. 2014 vpisala in v celoti vplačala vseh 5.000.000 novih delnic banke v skupnem emisijskem znesku 190.000.000,00 EUR. Povečanje osnovnega kapitala je bilo dne 16. 12. 2014 vpisano v sodni register... Več »
 • 16. december 2014

  Odločba Banke Slovenije o izrednih ukrepih

  Banka Celje d.d. je dne 16. 12. 2014 prejela Odločbo Banke Slovenije o izrednih ukrepih, oznaka: PBH-24.20-024/13-023, z dne 16. 12. 2014 (»Odločba«), izdano na podlagi prvega odstavka 253a. členom in v zvezi s 1. točko 253b. člena Zakona o bančništvu (»ZBan-1«) s ciljem, da se v Banki Celje d.d. ponovno vzpostavijo pogoji za njeno dolgoročno uspešno poslovanje, upoštevajoč združitev banke z Abanko Vipa d.d ter ohrani stabilnost finančnega sistema v Republiki Sloveniji... Več »
 • 16. december 2014

  Delovanje enot in plačilnih sistemov med božično novoletnimi prazniki

  Objavljamo urnik za opravljanje plačilnih storitev in enot med prazniki od 23.12.2014 - 06.01.2015 Več »