• 25. julij 2014

  Sklic 31. redne Skupščine delničarjev Banke Celje d.d.

  Uprava banke obvešča javnost, da je na spletni strani AJPES dne 25. julija 2014 objavljen sklic 31. redne Skupščine delničarjev Banke Celje d.d., ki je v prilogi te objave. Več »
 • 22. julij 2014

  25. redna seja Nadzornega sveta Banke Celje d.d.

  Nadzorni svet Banke Celje d.d. se je dne 22. 7. 2014, sestal na svoji 25. redni seji in obravnaval poslovanje banke v prvem polletju. Banka je v tem obdobju ustvarila pozitiven finančni rezultat pred obdavčitvijo v višini 2,8 mio EUR... Več »
 • 23. junij 2014

  Obvestilo o neizplačilu kupona obveznice BCE11

  Banka Celje, d.d., ima skladno z določili in pogoji prospekta (Povzetek prospekta: tč. 2 – peti odstavek, 2. Poglavje: tč. 2.3, peti in šesti odstavek, 4. Poglavje: tč. 4.5) možnost neizplačila obresti po obveznici BCE11, ISIN koda: SI 0022102782. Več »
 • 16. junij 2014

  24. redna seja Nadzornega sveta Banke Celje d.d.

  Nadzorni svet Banke Celje d.d. se je dne 16. 6. 2014, sestal na svoji 24. redni seji in se seznanil s poročilom z 19. seje Revizijskega odbora Banke Celje d.d., obravnaval poročilo o aktivnostih banke za realizacijo aktivnosti povezanih z dokapitalizacijo banke ter sprejel poslovno politiko in finančni načrt banke za leto 2014. Več »
 • 30. maj 2014

  Nerevidirani računovodski izkazi Banke Celje d.d. v obdobju januar – marec 2014 s pojasnili

  V prvih treh mesecih 2014 je banka ustvarila rezultat pred oblikovanjem oslabitev in rezervacij v višini 6.891 tisoč evrov. Po zmanjšanju za dodatno oblikovane oslabitve in rezervacije je bil ustvarjen pozitivni finančni rezultat pred obdavčitvijo v višini 525 tisoč evrov. Več »