• 28. avgust 2014

  Obvestilo o sklepih skupščine

  Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe Banka Celje, d.d., Vodnikova 2, Celje objavlja sklepe 31. redne Skupščine delničarjev banke Celje d.d., ki je bila v četrtek, 28. avgusta 2014, ob 14. uri. Več »
 • 27. avgust 2014

  Natančno vemo, kje je naše mesto. V vašem mestu.

  V Banki Celje se trudimo, da bi vam bili blizu. Predvsem s storitvami, prilagojeni vašim življenjskim situacijam in sodobnemu času. Prisluhnemo vašim željam in potrebam ter se vam poskušamo prilagoditi. Več »
 • 25. avgust 2014

  Informacija o poslovanju z virtualnimi valutami (kamor sodi na primer bitcoin)

  Kot finančna institucija želi Banka Celje svojim komitentom zagotoviti kar največ informacij s področja finančnega poslovanja, med drugim tudi zato, da so komitenti lahko seznanjeni s povečanimi tveganji, ki nastajajo v okolju delovanja komitentov in bank. Več »
 • 22. avgust 2014

  Polletno poročilo 2014 Banke Celje d.d. in Skupine Banke Celje

  Uprava Banke Celje d.d., na podlagi 112. in 113. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, objavlja nerevidirano Polletno poročilo 2014 Banke Celje d.d. in Skupine Banke Celje. Več »
 • 13. avgust 2014

  Podaljšan rok za izvedbo dokapitalizacije banke

  Na temelju sklepa Evropske komisije, ki je bil objavljen danes, se je Republika Slovenija v okviru postopka presoje dovoljene državne pomoči za Abanko d.d. zavezala, da bo po pridobitvi večinskega deleža v Banki Celje, d. d., kot posledice morebitne izvedbe ukrepov za krepitev stabilnosti bank, nadaljevala združevanje Abanke, d.d. in Banke Celje, d.d. Republika Slovenija mora najkasneje do 31. decembra 2014 Evropski komisiji predložiti načrt prestrukturiranja združene banke. Več »