• 20. maj 2015

  33. redna seja Nadzornega sveta Banke Celje d.d.

  Nadzorni svet Banke Celje d.d., se je dne 20. 05. 2015, sestal na svoji 33. redni seji in se seznanil s poročilom uprave Banke Celje d.d. o nameravani pripojitvi k Abanki Vipa d.d., z vsemi do sedaj izvedenimi procesnimi aktivnostmi ter podal soglasje k predlagani Pogodbi o pripojitvi... Več »
 • 20. maj 2015

  Podpis Pogodbe o pripojitvi

  Danes sta upravi Abanke d.d. in Banke Celje d.d., po potrditvi na sejah nadzornih svetov, podpisali pogodbo o pripojitvi Banke Celje k Abanki. Pripojitveno pogodbo morata potrditi še skupščini obeh bank, pripojitev pa bo postala pravno veljavna z dnem vpisa v sodni register, kar bo opravljeno po pridobitvi ustreznih odločb Banke Slovenije in Javne agencije RS za varstvo konkurence... Več »
 • 30. april 2015

  Nerevidirani računovodski izkazi Banke Celje d.d. v obdobju januar – marec 2015 s pojasnili

  Nadzorni svet Banke Celje d.d., se je dne 24. 04. 2015, sestal na svoji 32. redni seji in obravnaval ter potrdil revidirano Letno poročilo Banke Celje d.d. in skupine Banke Celje d.d. za leto 2014. Več »
 • 30. april 2015

  Revidirano Letno poročilo Banke Celje d.d. in Skupine Banke Celje d.d. za leto 2014

  Uprava Banke Celje d.d. objavlja Letno poročilo Banke Celje d.d. in Skupine Banke Celje za leto 2014 ter pojasnilo k revidiranemu Letnemu poročilu Banke Celje d.d. in Skupine Banke Celje za leto 2014.. Več »
 • 24. april 2015

  32. redna seja Nadzornega sveta Banke Celje d.d.

  Nadzorni svet Banke Celje d.d., se je dne 24. 04. 2015, sestal na svoji 32. redni seji in obravnaval ter potrdil revidirano Letno poročilo Banke Celje d.d. in skupine Banke Celje d.d. za leto 2014. Več »