Družbe banke

POSEST d.o.o

Sedež: Vrunčeva 1, 3000 Celje
tel: 03/428 25 50
faks: 03/428 25 62
e-pošta: info@posest.si 
internet: www.posest.si

Leto ustanovitve: 1991
Število zaposlenih: 6
Osnovni kapital: 2.124.486,00 EUR

 

 

Družba je registrirana za opravljanje raznih dejavnosti, med osnovne posle pa spadajo: 

  • unovčenje teže izterljivih terjatev banke,
  • trženje nepremičnin v lasti družbe in banke,
  • inženiring lastnih in tujih nepremičnin,
  • lizing nepremičnin,
  • cenitve nepremičnin in opreme,
  • nadzor namenske porabe odobrenih kreditov investitorjem.